Kontakt

Adresa: Niš, Čegarski put b.b.

Tel. 018 4652-222

Mob. 062 465-222

Mail: info@cegarskadolina.rs

Jelena Stojanović
vlasnik

Dejan Stojanović
direktor